Thursday, March 14, 2013

RPH Minggu 3RANCANGAN PELAJARAN HARIAN minggu 3


Hari /Tarikh
Isnin /14 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/ 4K3
Masa
7:05-8:15 pagi
Tajuk
Tamadun Mesopotamia
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Menjelaskan latarbelakang pembentukan tamadun Mespotamia.
2.       Mengenlpasti di peta dunia lokasi tamadun ini..
3.       Menganalisis pencapaian tamadun ini.
Pendekatan
Perbincangan . mengesan maklumat
Penerapan Unsur Nilai
Gigih memaju negara
ABM
Teks Sejarah Tingkatan 4 (DBP), Peta dunia
Refleksi
Pelajar dapat menjelaskan latar belakang pembentukan tamadun ini.


Hari /Tarikh
Isnin /14 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/ 6AK3
Masa
12:05-12:40
Tajuk
Tutorial : Memilih tajuk kajian
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Memilih tajuk yang sesuai.
2.       Menghuraikan  isi kandungan tajuk yang dipilih.
3.       Merangka kertas cadangan kerja kursus..
Pendekatan
Perbincangan . mengesan maklumat
Penerapan Unsur Nilai
Kerajinan
ABM
Soalan kerja kursus Sejarah STPM
Refleksi
Pelajar dapat menghasilkan sebuah rangka kerja kursus yang lengkap dengan struktur esei..


Hari /Tarikh
Selasa/15 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah / 6AK3
Masa/Tempoh
11:30 – 12:40 tengahari
Tajuk
Menyediakan kertas cadangan kajian
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
     1.       Menyediakan rangka kertas cadangan    
            kajian.
     2.       Menghasilkan cadangan struktur esei yang 
            akan dihasilkan
    3.       Menganalisis keperluan dan sturktur kajian.
Pendekatan
Penerangan . perbincangan, perbentangan
Penerapan Unsur Nilai
Menghargai warisan bangsa
ABM
Manual PBS Calon (MPM)
Refleksi
Pelajar dapat mengenalpasti objektif kajian..


Hari /Tarikh
Rabu/16 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/ 6AK3
Masa/Tempoh
7:05 – 8:15 pagi
Tajuk
Menyediakan struktur kertas cadangan kajian
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Menngetahui kehendak dan keperluan dalam kertas cadangan.
2.      Merangka strukturkertas cadangan.
3.      Menuls sebuah kertas cadangan yang lengkap
Pendekatan
Penerangan . soal-jawab
Penerapan Unsur Nilai
Menghargai warisan bangsa
ABM
Manual PBS Calon (MPM)
Refleksi
Pelajar dapat menghasilkan sebuah kertas cadangan yang lengkap dan tepat.


Hari /Tarikh
Khamis/17 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/6AK3
Masa/Tempoh
9:45 – 10:55 pagi
Tajuk
Menulis Kertas Kerja Cadangan
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Mengetahui struktur kertas kerja.
2.       Menyenaraikan isi kandungan kertas kerja..
3.      Menulis sebuah kertas kerja mengikut tema diberikan.
Pendekatan
Penerangan . perbincangan
Penerapan Unsur Nilai
Menghargai warisan bangsa
ABM
Manual PBS calon
Refleksi
Pelajar dapat mengkategorikan sumber mengikut jenis.


Hari /Tarikh
Khamis /17 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/ 4K3
Masa
10:55  - 11:30 pagi
Tajuk
Sambungan Sumbangan Tamadun Mesopotamia
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Menjelaskan ciri-ciri tamadun.
2.       Mengenlpasti dan menyenaraikan contoh setiap ciri tamadun.
3.       Menghuraikan sumbangan tamadun kepada masyarakat dunia.
Pendekatan
Perbincangan, soal-jawab
Penerapan Unsur Nilai
Menghargai Warisan Bangsa
ABM
Teks Sejarah Tingkatan 4 (DBP)
Refleksi
Pelajar dapat menjelaskan contoh kepad setiap ciri tamadun.


Hari /Tarikh
Jumaat/11 Januari 2013
Matapelajaran /Kelas
Sejarah/6AK3
Masa/Tempoh
8:15-9:25 pagi
Tajuk
Membuat Penilaian dalam sumber sejarah
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1.       Menjelaskan  jenis-jenis sumber sejarah.
2.       Mengenalpasti pendapat ahli sejarah tentang penilaian dalam sumber sejarah.
3.      Memberikan sebab keperluan penilaian dalam sejarah.
Pendekatan
Penerangan . perbincangan
Penerapan Unsur Nilai
kegigihan
ABM
Manual PBS Calon (MPM)
Refleksi
Pelajar dapat menjawab  soalan pengukuhan yang dikemukakan dengan tepat.

No comments:

Post a Comment